Surah Aal-i-Imraan Verse 16

Table of Content:
  1. Arabic
  2. Latin / Transliteration
  3. Translation / The Meaning

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Allazeena yaqooloona Rabbanaaa innanaaa aamannaa faghfir lanaa zunoobanaa wa qinaa 'azaaban Naar

Translation / The Meaning

Those who say, "Our Lord, indeed we have believed, so forgive us our sins and protect us from the punishment of the Fire,"

Next (Aal-i-Imraan:17)