Biasakan Muhasabah Diri Sebelum Tidur

Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata:

“Hisab menjadi ringan bagi orang yang menghisab dirinya di dunia. Dan hisab menjadi berat pada hari kiamat bagi orang yang melakukan urusan tanpa muhasabah.”

- Hilyatul Auliya’ 2/157 -

thumbnail
Download Poster (HD)