DATANGLAH SEBELUM DIPANGGIL

Sufyan bin Uyainah Rahimahullah berkata dalam Fathul Ibnu Rojab 3/533,

“Jangan kamu seperti hamba yang buruk, yang baru datang jika dipanggil saja. Datangilah sholat sebelum dipanggil.”

Sufyan ats-Tsaury rahimahullah berkata dalam At Tabshiroh Ibnul Jauzi,

“Kedatangan kamu sebelum iqomat adalah penghormatan untuk sholat…”

thumbnail
Download Poster (HD)