Good Akhlak Lebih Utama Dari Pada Good Looking

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian.”

- HR. Muslim No. 4651

Credit : Instagram Pondok Pesantren Nurul Hadid