Perhatikan Apa Yang Kita Kerjakan

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al-Hasyr (59 : 18 -

thumbnail
Download Poster (HD)