Puasa Asyura Ini "No Second Chance", Sob!!

“Dulu imam Az-Zuhri rahimahullah puasa Asyura meskipun dalam kondisi safar, lalu beliau ditanya: " kenapa anda berpuasa? Padahal anda tidak berpuasa Ramadhan ketika safar?’ Maka beliau menjawab: “Karena puasa Ramadhan boleh diganti dihari lain, adapun Asyura maka terlewatkan (jika ditinggalkan).”

Adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, vol. 5, hal. 324 -

thumbnail
Download Poster (HD)